Hiện nay, rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động đều rất thành công trong việc quản lý tổng thể toàn bộ doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian xử lý công tác tổng hợp và xử lý thông tin cho các nhà quản lý. Một trong những bí quyết tạo nên sự thành công ấy là nhờ vào ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện ERP.

ERP là gì?

ERP viết tắt của Enterprise Resource Planning, một hệ thống ERP điển hình là phần mềm bao gồm tất cả những chức năng cơ bản của một tổ chức. Tổ chức ở đây có thể là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ….Tích hợp những chức năng phần mềm nhân sự – tiền lương, phần mềm kế toán, phần mềm quản trị sản xuất … hỗ trợ các nhân viên của một công ty trong thông tin, quản lý, tổ chức và kế hoạch thay cho việc phải sử dụng riêng từng phần mềm, 01 gói phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng có sự liên thông với nhau.

Các phân hệ chính trong phần mềm quản lý doanh nghiệp

1. Quản lý nhân sự tiền lương

Quản lý và xử lý tổng thể, các nghiệp vụ nhân sự sự thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, đào tạo tuyển dụng và đánh giá công việc, năng lực nhân viên. Tích hợp máy chấm công, đọc công thô và tính lương tự động.

2. Quản lý tài chính

 • Kế toán tài chính: kế toán kho, công nợ, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, sổ kế toán….
 • Kế toán quản trị: tích hợp tổng hợp dữ liệu xuyên suốt trong hệ thống ERP đưa ra các báo cáo, phân tích, đo lường… giúp doanh nghiệp xử lý kịp thời, đưa ra các phương án tốt nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh.

3. Quản lý sản xuất

 • Import định mức trực tiếp vào phần mềm
 • Lập kế hoạch sản xuất, lên lệnh sản xuất
 • Quản lý thực tế hiệu quả sản xuất
 • Kết hợp với phân hệ quản lý kho để quản lý xuất – nhập – tồn kho
 • Tích hợp phương thức quản lý đơn hàng, tự động tính chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm…

4. Quản lý kho

 • Kiểm tra hàng trong kho, chuyển kho, số lượng hàng sắp về, số lượng hàng khách đã đặt mua chưa xuất kho, …
 • Tự động xuất các phiếu nhập kho, xuất kho

5. Quản lý công việc

 • Quản lý các đầu mục công việc cần xử lý
 • Tự động giao việc theo các cấp
 • Quản lý tiến độ công việc của nhân viên
 • Báo cáo tổng thể

6. Quản lý tài sản

 • Quản lý các giao dịch liên quan đến tài sản
 • Hỗ trợ nhập thông tin tài sản mới

7. Quản lý thông tin phân phối và bán hàng

 • Quản lý chi tiết thông tin thành phẩm
 • Lập báo giá tự động
 • Quản lý giao hàng, thanh toán, bảo hành
 • Tích hợp các thiết bị phần cứng như máy đọc/in mã vạch…

8. Quản lý thông tin cung ứng và mua hàng

 • Quản lý thông tin mua hàng
 • Lên kế hoạch mua hàng
 • Quản lý tình trạng giao hàng, thanh toán

9. Quản lý quan hệ khách hàng và nhà cung cấp

 • Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp
 • Quản lý công nợ, hợp đồng, lịch sử liên hệ
 • Hỗ trợ tối đa chăm sóc khách hàng sau bán hàng…

10. Hệ thống báo cáo thống kê

 • Hệ thống báo cáo cho từng phân hệ
 • Hệ thống báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Cho phép lập báo cáo dưới dạng biểu đồ, xuất và in các báo cáo

Lợi ích của phần mềm quản trị doanh nghiệp 

 • Hạn chế tối đa các công việc bị trùng lăp, sai xót, giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công. Chuẩn hóa quy trình quản lý giúp quản lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn
 • Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trên 1 hệ thống duy nhất, cơ sở dữ liệu được đảo bảo và cập nhật kịp thời
 • Có tính linh động cao, có thể điều chỉnh dễ dàng, có khả năng tích hợp và mở rộng cao, có thể sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng thiết bị thông minh như: điện thoại, laptop,..
 • Việc báo cáo được cải thiện, xử lý dễ dàng những yêu cầu dữ liệu phức tạp. Người dùng có khả năng lập báo cáo mà không phải phụ thuộc vào IT
 • Không giới hạn quy mô doanh nghiệp, loại hình kinh doanh. Đảm bảo hoạt động tốt trong mọi nghiệp vụ của từng doanh nghiệp
 • Giảm chi phí đầu tư so với việc đầu tư nhiều hệ thống rời rạc
 • Tối ưu dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Tăng độ chính xác, ổn định và bảo mật dữ liệu.

ERP chính là phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện nhất hiện nay, để doanh nghiệp tự kiểm soát được toàn bộ trạng thái năng lực của mình, lên kế hoạch nâng cao khả năng quản lý điều hành, phát triển mạnh mẽ vững bền hơn ở hiện tại và tương lai.