Tạo nên một môi trường gắn kết với nhau để tạo sức mạnh là một trong những điều mà doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng. Ngoài những giờ phút căng thẳng trong công việc thì chúng ta cần phải có những hoạt động bên ngoài để tạo thêm năng lượng của tập thể với phương châm ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

IMG_3774

Một số hoạt động Team building của Cty Sài Gòn Tâm Điểm đầy năng lượng

IMG_3620

IMG_3627IMG_3654