Từ 2020, thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần…

Thay đổi cách tính BHXH hưởng lương hưu, trợ cấp từ 2020

(Nguồn. vietnamnet)