Hình thức kinh doanh: Trung tâm đào tạo
Lĩnh vực ngành nghề: Giao thông vận tải (Viet Nam Airline)
Website: www.vietnamair.com.vn

Là đơn vị chuyên thực hiện việc huấn luyện, đào tạo tiếp viên hàng không, phụ lái, phi công của Tổng công ty hàng không Việt Nam.

VIETNAM AIRLINE_logo