“Điểm vượt trội của phần mềm nhân sự Sài Gòn Tâm Điểm là một hệ thống mở, cho phép người dùng tự chỉnh sửa công thức tính toán của các phương án tính lương, tính thưởng khi có nhu cầu thay đổi.

Với hệ thống cho nhiều người dùng thao tác cũng như cung cấp dữ liệu nhanh chóng giúp thông tin được tổng hợp kịp thời  và đầy đủ đồng thời cung cấp một danh sách báo cáo phong phú, đáp ứng nhu cầu người sử dụng”.

Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất