“Với phần mềm Quản trị Nhân sự cho phép truy xuất dữ liệu ra excel thực sự rất tiện ích – Việc cho các công ty tự thiết kế bảng lương, thưởng rất linh hoạt – Trang web (Portal) cho nhân viên cập nhật thông tin và đăng ký phép giúp hồ sơ luôn chính xác và giảm bớt thủ tục hành chính.

Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng của công ty rất tốt. Chúng tôi có thể liên lạc và yêu cầu sự hỗ trợ bất cứ lúc nào. Việc phản hồi và chỉnh sửa rất nhanh và hiệu quả.”

Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất TOC