Phần mềm nhân sự Online đáp ứng 100% nghiệp vụ Nhân sự

Phần mềm nhân sự Online

I. Các mô hình phù hợp áp dụng phần mềm nhân sự online CoreHRM

 • Sử dụng cho nhà máy sản xuất: May mặc gia công, linh kiện điện, điện tử, đặc biệt nhà máy hoạt động 24/24 như Xi măng, Gốm sứ, Thép, …
 • Sử dụng cho công ty phân phối, bán hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng
 • Sử dụng cho nhà hàng, cửa hàng bán hàng lớn, có phân ca làm việc luân phiên
 • Sử dụng cho cửa hàng bán lẽ, trung tâm dịch vụ khách hàng
 • Sử dụng cho Tổng công ty đa ngành nghề, rất cần phần mềm nhân sự online và đa vai trò
 • Sử dụng cho văn phòng đại diện vừa, nhỏ với phiên bản giá rẽ
 • Sử dụng cho các công ty đa quốc gia, với phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt – tiếng Anh – tiếng Hoa – Tiếng Nhật

II. Chức năng nỗi bật

 1. Phần mềm nhân sự Online CoreHRM vẽ cơ cấu tổ chức tự động từ dữ liệu nhân viên nhân sự làm việc mỗi ngày
 2. Tự động làm việc với máy chấm công để lấy logs vân tay, logs khuôn mặt, tự động liên tục
 3. Kiểm tra, thông báo, cảnh báo, báo cáo tình trạng tăng ca, tăng ca vượt quy định, từng ngày, từng người, để nhân sự nắm được và có giải pháp quản lý
 4. Tư động thông báo tới hạn hợp đồng lao động, ký hợp đồng hàng loạt, in hàng loạt.
 • Đọc dữ liệu logs vân tay, khuôn mặt bằng thuật toán thông minh, tự động (người dùng không cần làm thủ công hàng ngày)
 • Cung cấp dữ liệu trực tiếp tới cổng An Ninh của công ty, giúp kiểm tra tính hợp lệ của nhân viên khi vào cổng: Hợp lệ, hợp lệ có cảnh bảo, không hợp lệ.
 • Cung cấp dữ liệu trực tiếp cho Nhà ăn, giúp kiểm tra nhân viên được ăn, không được ăn, số khẩu phần ăn được phép lấy phiếu. Tổng hợp số phần ăn hàng ngày từ hệ thống
 • Phần mềm nhân sự Online với giao diện linh hoạt, mạnh mẽ: tiếng Việt – tiếng Anh – tiếng Hoa – tiếng Nhật
Công ty HH Điện Cơ Shihlin Việt Nam
 1. Tự động thông báo nhân viên mới, nhân viên thôi việc tới những người liên quan để
 2. Số bảng tính lương không hạn chế, các khoản lương, trợ cấp, phụ cấp, khoản khác được định nghĩa linh hoạt, không giới hạn. Toàn bộ bảng lương được định nghĩa động, dễ nâng cấp, thay đổi và tạo cách tính bảng lương mới.
 3. Với CoreHRM thì chức năng vượt trội các phần mềm nhân sự online khác là: Áp dụng nhiều cách tính lương trong một tổ chức, phân nhóm, phân quyền chi tiết tới từng bảng tính.
 4. Xuất dữ liệu phong phú, Excel, Word, PDF, API, biểu đồ linh hoạt
 5. Ứng dụng toàn công ty với người dùng cá nhân, App Mobile, Webapp.
 6. Nhân viên, quản lý, ban giám đốc, phòng nhân sự cùng làm việc trên 1 môi trường.
2020 07 27 10 04 44

III. Sẵn sàng tăng tốc bộ máy quản lý

Tất cả chức năng đã sẵn sàng, để các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân cùng một môi trường, xây dựng và phát triển.

Lấy con người làm trọng tâm, là nguồn lực chính cho sự phát triển của Doanh nghiệp, hãy để phần mềm nhân sự CoreHRM và hệ sinh thái quản trị nhân sự online của Sài Gòn Tâm Điểm cùng bạn