Sài Gòn Tâm Điểm triển khai thêm phần mềm tính, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tích hợp trên hệ thống phần mềm nhân sự CoreHRM nhằm mang đến cho các doanh nghiệp, người đảm nhận công việc kê khai thuế một công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, đơn giản hóa quy trình kê khai thuế thuận tiện hơn, đảm bảo tính chính xác, minh bạch tài chính cho tất cả các bên.

Từ đó giảm bớt nguồn lực, tiết kiệm thời gian chi phí, thay thế các thủ tục phức tạp, an toàn, dễ dàng cập nhật được các thông tư, nghị định liên quan cho doanh nghiệp nhanh chóng.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

MỘT SỐ MẪU TỜ KHAI THUẾ

Tổ chức trả thu nhậpCá nhân quyết toán
Mẫu số 05/QTT-TNCN (Tờ khai quyết toán thuế)Mẫu số 02/QTT-TNCN (Tờ khai quyết toán thuế)
Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN (Bảng kê thuế lũy tiến từng phần)Mẫu số 02/KK-TNCN (Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu)
Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN (Bảng kê thuế theo thuế suất từng phần )Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc)
Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN (Bảng kê danh sách người phụ thuộc) >>> Các phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC
>>> Các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC *** Lưu ý: Cách tính thuế TNCN năm 2019 [Tại đây]

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

QUẢN LÝ THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM KHÁC